Τριάντα ευρώ την ημέρα από το υπουργείο Τουρισμού για κάθε δωμάτιο καραντίνας

418

Τριάντα ευρώ την ημέρα θα αποζημιώνει το υπουργείο Τουρισμού για κάθε δωμάτιο το οποίο θα λειτουργήσει ως Covid-19 για την προσωρινή διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων και τη διαχείρισή τους στη συνέχεια από τους αρμόδιους φορείς δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Τονίζεται πως  το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, ενώ όταν τα δωμάτια θα είναι κενά, η αποζημίωση θα είναι 10 ευρώ/ημέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί σύντομα. Σημειώνεται πως οι μισθώσεις δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Tο ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος σημειώνεται πως κατά προτεραιότητα προκρίνονται τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα και δωμάτια) που διαθέτουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο ή κυλικείο για την παροχή πρόχειρου γεύματος).

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Επίσης τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων.

Τα καταλύματα θα βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες (π.χ. ασθενοφόρο). Θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά (ή άνευ κλειδιών) ή αστέρια. Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή, διευκρινίζεται.

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Τουρισμού, η επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνει με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής, την βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου και με γνώμονα τα κριτήρια των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε περιφέρειες που εμφανίζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες όπως αυξημένη τουριστική κίνηση και νησιωτικότητα.

capital.gr