Δήμος Κατερίνης: Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων & άρδευσης

328

Την καθημερινότητα των κατοίκων στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες βελτιώνουν οι εργασίες που εκτελούνται συστηματικά, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια.

Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου και στην Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας αντίστοιχα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις βελτίωσης και αποκατάστασης στην αγροτική οδοποιία.

Παράλληλα, στην Τ.Κ. Γανόχωρας κατασκευάστηκε φρεάτιο για την αποκατάσταση βλάβης στο αρδευτικό δίκτυο.

«Με εντολή του Δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου, σε συνεργασία με τους προέδρους όλων των Κοινοτήτων και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα, την καθημερινότητα των αγροτών, με έμφαση αφενός στην ορθή λειτουργία της άρδευσης και αφετέρου στην αγροτική οδοποιία, οι υπηρεσίες μας παρεμβαίνουν άμεσα, δίνοντας λύσεις και στηρίζοντας τον ευαίσθητο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής» τονίζει σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Συμεωνίδης.

Το πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων στις Δημοτικές Ενότητες συνεχίζεται με όλο τον εξοπλισμό και τις υποδομές, που διαθέτει η υπηρεσία, καθώς και με μισθωμένα μηχανήματα.