Δήμος Κατερίνης: Άμεση βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας με τη χρήση μείγματος ψυχρής ασφάλτου

414

Κώστας Κουκοδήμος: «Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου»

 

Με στόχο την άμεση βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας οχημάτων και πεζών, με τη χρήση για πρώτη φορά στον Δήμο Κατερίνης ασφαλτικού μίγματος ψυχρής εφαρμογής (εφαρμογή με τη μέθοδο της εκτοξευόμενης ασφάλτου), οι τεχνικές υπηρεσίες ξεκίνησαν από τον αστικό ιστό τη συντήρηση οδών και την αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στο παραλιακό μέτωπο (Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός),  ενώ ανάλογες εργασίες θα εκτελεστούν σταδιακά σε όλες τις Δημοτικές  Ενότητες,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν αντίστοιχες καταγεγραμμένες – επείγουσες από τις υπηρεσίες  του Δήμου Κατερίνης, ανάγκες.

«Οι συγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνονται στις άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιούμε για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και της ποιότητα ζωής στην πόλη και στις κοινότητες. Πρόκειται για εκτεταμένες εργασίες, που εκτελούνται συστηματικά σε καθημερινή βάση» τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου και επιθεώρησε την πρώτη φάση των ασφαλτοστρώσεων.

Η ταυτότητα των εργασιών με τη χρήση ψυχρού μείγματος ασφάλτου

«Μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή κατάσταση του οδοστρώματος, προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς στην συντήρηση του οδικού δικτύου στον Δήμο μας. Το ψυχρό μείγμα ασφάλτου χρησιμοποιείται για να εξαλείψει λακκούβες, θρυμματισμούς, ρωγμές, μικρές υποχωρήσεις και ανωμαλίες στις περιοχές κυκλοφορίας αστικών και αγροτικών περιοχών» επισημαίνει από την πλευρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Συμεωνίδης, ο οποίος συντονίζει τις παρεμβάσεις. Περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ο Αντιδήμαρχος επισημαίνει: «Πρόκειται για τη χρήση μείγματος ψυχρής ασφάλτου και πολύ σκληρών αντιολισθηρών αδρανών που αναμειγνύονται αυτόματα στην απαιτούμενη δοσολογία λίγο πριν από την εφαρμογή τους. Το εφαρμοσμένο μείγμα  δίνεται αμέσως σε κυκλοφορία. Το μείγμα παρασκευάζεται και εφαρμόζεται με ειδικό μηχάνημα εφαρμογής ψυχρής ασφάλτου δια εκτοξεύσεως […]».

Η σειρά των εργασιών που πραγματοποιούνται από το αυτοκινούμενο μηχάνημα είναι:

α) καθαρισμός της κατεστραμμένης περιοχή με πεπιεσμένο αέρα,

β) προψεκασμός συνδετικού ασφαλτικού υλικού (συγκολλητικής) για τη βελτίωση της πρόσφυσης,

γ) εγκατάσταση ψυχρού ασφαλτικού μίγματος δια εκτοξεύσεως, ώστε να αυτο-συμπυκνωθεί από κάτω προς τα πάνω, χωρίς να απαιτεί επιπλέον χρήση δονητικής πλάκας ή οδοστρωτήρα,

δ) εγκατάσταση στεγνών αδρανών δια εκτοξεύσεως για την επιφανειακή προστασία του ασφαλτικού μείγματος.

Η χρήση συγκολλητικής και τα υπό πίεση εκτοξευόμενα υλικά καλύπτουν όλα τα κενά της περιοχής που πρέπει να αποκατασταθεί, ενώ  η κατασκευή είναι εξαιρετικά γρήγορη και με ελάχιστη διαταραχή της κυκλοφορίας. Ο δρόμος δίνεται αμέσως σε κυκλοφορία και η εφαρμογή  μπορεί να γίνει και σε υγρό περιβάλλον.