Σοφία Μαυρίδου: «Κύριο μέλημά μας, είναι η διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας από τις δασικές πυρκαγιές»

373

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Κύριο μέλημά μας,είναι η διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας από τις δασικές πυρκαγιές»

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο πνεύμα της αγαστής συνεργασίας με τους λοιπούς φορείς του Νομού και ενόψει της θερινής περιόδου,όπου πρέπει να προασπιστεί η ασφάλεια της δημόσιας αλλά και ιδιωτικής περιουσίας, προέβει μετά από αίτημα του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου της Κατερίνης, στον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης περιμετρικά της έκτασης των εγκαταστάσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στην Πέτρα.

«Παρότι δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, οκαθαρισμός παρόδιας βλάστησης τμημάτων δασικής οδοποιίας, ανταποκριθήκαμε άμεσα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η απρόσκοπτη προσπέλαση στις εγκαταστάσεις, αφετέρου να τις προστατέψουμε από πιθανή εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς για την άμεση καταστολή της από τα πυροσβεστικά οχήματα», τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου