Κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας απέκτησε ο Δήμος Κατερίνης

368

Κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την συμβολή της οποίας θα διενεργούνται ακριβείς μετρήσεις για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή μας, απέκτησε ο Δήμος Κατερίνης, μετά την υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Ειδικότερα, η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θέτει στη διάθεση του Δήμου Κατερίνης μία κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καλύπτοντας μάλιστα όλες τις δαπάνες συντήρησης και ασφάλισης.

Επιπλέον, θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη χρήση του κινητού σταθμού μέτρησης και την επιμόρφωση των εργαζομένων για τη λειτουργία της μονάδας, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων που θα διενεργεί η κινητή μονάδα, θα δημοσιεύονται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που ήδη λειτουργεί η ΕΕΑΕ στη διεύθυνση >https://paratiritirioemf.eeae.gr

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για τη μέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η ΕΕΑΕ είχε προμηθευτεί 13 οχήματα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ κινητές μονάδες μέτρησης έχουν παραχωρηθεί παλιότερα στους Δήμους Καλαμάτας, Ζωγράφου, Τρικάλων και Πεντέλης. Στην τρέχουσα περίοδο, εκτός από το Δήμο Κατερίνης παραχωρούνται και στους Δήμους Αλίμου και Αγίας Παρασκευής αντίστοιχα.

Αναφερόμενος στην κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος τονίζει: «Η συνεργασία του Δήμου Κατερίνης με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει και της ανάπτυξης των δικτύων 5G στη χώρα μας, καθώς θα παρακολουθούνται σε μόνιμη βάση τα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή μας, ενώ θα καταγράφονται τα σχετικά αποτελέσματα στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών».