Δήμος Κατερίνης: Παράταση Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

129

Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι παρατείνονται έως τις 12 Ιουνίου, οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη νέα σχολική περίοδο 2020 2021. Οι αιτήσεις θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ Δ/ΝΣΗ MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 1ος Παιδικός  Σταθμός Ιάσωνος & Ιερομονάχου 1ospaidikosoppap@gmail.com 2351029107
2 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια 19ης Μαίου 2ospaidikosstoppap@gmail.com 2351033470
3 2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη 19ης Μαίου 1osbrefikosoppap@gmail.com 2351023772
4 3ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος 3ospaidikosoppap@gmail.com 2351023903
5 4ος Παιδικός Σταθμός Κρέσνας 35 4ospaidikosoppap@gmail.com 2351035666
6 5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός – Νήπια Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com 2351036044
7 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Βρέφη Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com 2351036493
8 6ος Παιδικός Σταθμός Ξάνθου 23 6ospaidikosoppap@gmail.com 2351032000
9 Παιδικός Σταθμός  Κορινού Κορινός korpaidikosoppap@gmail.com     2351041065
10 Παιδικός Σταθμός  Λόφου Λόφος lofoupaidikosoppap@gmail.com 2351098396

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Τσιαμπέρας