Χωρίς γαλάζιες σημαίες ο δήμος Δίου – Ολύμπου

485

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, μετά από ελέγχους που διενήργησε στις ακτές του Δήμου μας, το 2018 και το 2019 προχώρησε στην απόσυρσή τους καθώς, από αμέλεια,  διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε:  παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, παροχή υπηρεσιών προς ΑΜΕΑ, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του.  Βέβαια, να σημειώσουμε, πως η  ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ήταν και παραμένει εξαιρετική, σύμφωνα με τις μετρήσεις που διενεργούνται στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα από τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα το 2018 αποσύρθηκαν 4 γαλάζιες σημαίες (Λεπτοκαρυά,  Πλάκα Λιτοχώρου, Πλαταμώνα και Σκοτίνα), όπου σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου το 2018, η απώλειά τους οφειλόταν στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2017, τα οποία προξένησαν σημαντικές καταστροφές στις υποδομές του Δήμου Δίου-Ολύμπου και 2 το 2019 (Ν. Πόροι και Παντελεήμονας).

Έτσι σήμερα είμαστε στη δυσάρεστη θέση, ο Δήμος μας, με περίπου 40 χλμ ακτογραμμής και εξαιρετική ποιότητα νερών,  να στερείται γαλάζιων σημαιών, αποτέλεσμα της ολιγωρίας της προηγούμενης διοίκησης.

Πρόθεση και στόχος της νέας δημοτικής αρχής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψήφιων ακτών του Δήμου μας με βάση όλα τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια που το πρόγραμμα του FEE (Foundation for Environmental Education – Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) «Γαλάζια Σημαία» για τις ακτές και τις μαρίνες, ορίζει και την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου για τη βράβευση των ακτών μας το 2021.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, για την υποψηφιότητα της κάθε ακτής για την απόκτηση γαλάζιας σημαίας θα πρέπει να προηγηθεί ένα έτος κατά το οποίο η υποψήφια ακτή θα πληροί στο ακέραιο τα κριτήρια βράβευσης και αφού αυτά ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή,  το επόμενο έτος δύναται να βραβευθεί και να δοθεί σε αυτή η γαλάζια σημαία.

Είμαστε σίγουροι και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το καλοκαίρι του 2021, με την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου, οι  γαλάζιες σημαίες να κυματίζουν ξανά στις ακτές του Δήμου Δίου-Ολύμπου, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αναβαθμίζοντας και διαφημίζοντας το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν της περιοχής μας.

Όλα τα υπόλοιπα για το θέμα είναι λαϊκισμός ή άγνοια.