Το σχέδιο δράσης σε περίπτωση κρούσματος κορονωϊού σε ξενοδοχείο

523

Ένα ενιαίο σχέδιο δράσης, του οποίου την ευθύνη υλοποίησης θα έχει η διεύθυνση του εκάστοτε τουριστικού καταλύματος, προβλέπει σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος κορονωϊού το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων του υπουργείου Τουρισμού.

Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης θα αφορά όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες με περισσότερα από 50 δωμάτια, ωστόσο σε όλα τα καταλύματα θα πρέπει να αναπτυχθεί σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικό σχέδιο και ενημέρωση του ΕΟΔΥ

Με το σχέδιο δράσης, το υπουργείο Τουρισμού ελπίζει στην πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων κοροναϊού στις ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων που ενδεχομένως θα υπάρξουν με σκοπό τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους ενοίκους.

Σε αυτό, θα παρουσιάζονται εγγράφως τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων που θα έχει λάβει η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος.

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ορισμένα από αυτά είναι:

– Η διεύθυνση του καταλύματος θα πρέπει να ορίσει συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του και υπευθύνου για κάθε επιμέρους τμήμα αυτού (πχ. F&B, Housekeeping).

– Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου ή των επιμέρους πρωτοκόλλων ανά τμήμα του καταλύματος με αντίστοιχη αναφορά των ατόμων, της διάρκειας και του τρόπου της εκπαίδευσης (πχ. τηλεκπαίδευση, εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη κτλ).

– Θα αποτυπώνεται συνεργασία με ιατρό (αναλυτικά στοιχεία συνεργαζόμενου ιατρού), ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του Covid-19 και ειδικότερα είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτου κρούσματος και στενών επαφών του.

– Θα πρέπει να παρέχεται ενδεχόμενη πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Παράλληλα, τα καταλύματα θα έχουν την υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και του ιατρού που συνεργάζονται ή του παρόχου υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΔΥ.

Τέλος, η διεύθυνση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

topontiki.gr