Ορίστηκε ο Διοικητής της Δομής στη Κάτω Μηλιά

263

Πρόκειται για τον συμπολίτη μας Νίκο Κατανά.

Του ευχόμαστε σιδεροκέφαλος.