Οι εθνομάρτυρες του Ακνταγ Μαντεν από την επιστολή του Λεωνίδα Αδαμόπουλου

216

Οι εθνομάρτυρες του Ακνταγ Μαντεν από την επιστολή του Λεωνίδα Αδαμόπουλου (προύχοντα του Ελληνικού Μεταλλείου του Άκνταγ)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ

(Κων.Αδαμόπουλος,γιος του εθνομάρτυρα,’’Η ΖΩΗ ΜΟΥ’’,Θεσ/νίκη-2001)

Η επιστολή ήταν γραμμένη στα καραμανλήδικα (τουρκική γλώσσα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου).

Εν Αμασεία τη 21 Σεπτεμβρίου 1921(4 Οκτωβρίου με το Νέο Ημερολόγιο).
Υπογραφή Σουζή ή Λεωνίδας Αδαμόπουλος

1) Αγαπητή σύζυγος Σουλτάν Βασιλική, τους τελευταίους χαιρετισμούς μου με δάκρυα στους οφθαλμούς και με αυτήν μου την επιστολή διαβιβάζω και φιλώ τους οφθαλμούς σου,τα αγαπημένα μου παιδιά Κωνσταντίνου.

Ξενοφώντα, Αναστασίαν, Ουρανίαν, Γερμανόν, Μαριάνθη και το μικρό και άμοιρο Μεγακλή «Σοφοκλή», ασπάζομαι τους οφθαλμούς των, πρώτα στον Θεόν, δεύτερον σε σας τους αφήνω.

2) Τα δυό μάτια (σ.σ.είχε χάσει εντελώς το φως της) της μητρός μου, τα δάκρυα δεν σταματούν από τους οφθαλμούς και τα δύο της χέρια ασπάζομαι. Εφ’όσον χρόνον θα είναι εν ζωή να μην της χαλάσετε το χατήρι, να φροντίσετε διά την ησυχίαν της και μετά την κοίμησή της να την εναποθέσετε μεταξύ των μνημείων του πατρός μου και του αδελφού μου και σας συνιστώ και παρακαλώ να επιτελέσετε όλα τα θρησκευτικά καθήκοντα.

3) Στην νύφη μου Όλγα χαιρετισμούς και φιλώ τους οφθαλμούς, στη μνήμη του αδελφού μου,αγαπημένοι και αναμεταξύ σας μονιασμένοι και με αλληλοεκτίμηση να ζήσετε και ασχοληθείτε με την μόρφωση και παιδείαν των σας ειδοποιώ.

4) Κα συ αγαπημένε μου Κώστα, τη στοργή που εγώ σας έδειξα,ομοίως και συ στους αδελφούς σου να δείξεις. Στην μητέρα σου και στην θεία σου να είσαι υπάκουος και ποτέ να μην εναντιώνεσαι και της μητρός μου τις ευχές να φροντίσεις να τις έχεις εις το διπλάσιον και προσπάθησε να είσαι τίμιος.

5) Των θυγατέρων μου με την θέληση του Θεού μέχρι που να βγει το τυχερό τους,αφού φροντίσετε σαν την κόρη των οφθαλμών σας, φροντίζοντας παράλληλα διά την αγωγήν και εκμάθησιν τέχνης και να προσέχετε οι υποψήφιοι να είναι άνθρωποι καλής κοινωνίας.

6) Και όλη σας την τιμή και ανατροφή σας, προστατεύοντας πάση θυσία να συγκαταλέγεστε μεταξύ των καλών ανθρώπων και να συναναστρέφεστε πάντα με μεγάλους ανθρώπους, φροντίζοντας να αποφεύγετε τους κακούς και πάντοτε υπενθυμίζοντας το όνομα το δικό μου.

7) Ο πεθερός μου Νικόλαος και η πεθερά μου Φωτεινή χαιρετώ και ασπάζομαι τας χείρας των,στον αγαπημένον μου κουνιάδον Αριστείδην όταν με το καλό θα έρθει, ασπάζομαι τους οφθαλμούς του. Των ανεψιών την καθολικήν ανατροφήν συμπαραστάτην και στην δικήν σας μη παρέκλισιν από τις θελήσεις των, θερμήν παράκλησιν.

8)Εμπορικά πιστωτικά βιβλία, γραμμάτια και παντός είδους κινητή και ακίνητος περιουσία είναι στην κατοχή σας,παρακολουθήστε και εφ’όσον θα βρείτε ευκαιρίαν φροντίστε διά την είσπραξιν των απαιτήσεών μας.

Ολόκληρος η περιουσία μας ανήκει στους Ξανοφώντα, Γερμανό, Κωστή,Μεγακλή και στις θυγατέρες μου, παρακαλώ να μην αδικεί ο ένας τον άλλον. Σημειώνω και το εξής; Επ’ ονόματι του Ξενοφώντα, εις το ομόλογον του Ιτάμ Σαντιγή,» Ταμείον προσταασίας ανηλίκων ορφανών», (σημ.του γιου του, Κ. Αδαμόπουλου: ληστρικόν οθωμανικόν ταμείον) το ποσό που αναφέρεται δεν είναι ξεχωριστή απαίτησίς των, διότι είναι το αντίτιμον εκ της όλης περιουσίας μας. Εγώ εκείνους δεν τους αδίκησα και εκείνοι να μην αδικήσουν εσάς……
Σταματάω εδώ, γιατί τα όσα άλλα γράφει στην επιστολή του ο Λεωνίδας Αδαμόπουλος αναφέρονται στις εμπορικές του δοσοληψίες.

Κλείνω μόνο με το υστερόγραφό του:

Το παρόν έγγραφον, την τελευταίαν μου επιστολήν, αφού την διαβάσητε να φυλάξητε τις εντολές μου. Σας αφήνω εις το έλεος και ευσπλαχνίαν του Παντοδύτναμου.

Τα δικά σας αν τα κατεπάσητα ,αν σας αδίκησα, συγχωρήστε με. Τελευτών πολλές ευχές υιέ μoυ.

(Αρχείο Κωνσταντίνου Νικολαΐδη,Μελίσσι-Γιαννιτσών)

larisanew.gr