Θέσεις εργασίας στα εργοστάσια της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας “Venus Growers”

2292

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας “Venus Growers” ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων εργασίας των εργοστασίων Βέροιας και Αλεξάνδρειας και δέχεται αιτήσεις για τις παρακάτω ειδικότητες :

Α) Εργατών Παραγωγής

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ

Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας-(Θερμαστή)

Ε) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε φωτοτυπίες) είναι :

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.φ.Μ.),
  3. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  4. Α.Μ.Κ.Α.
  5. Πιστοποιητικό Υγείας (επικυρωμένο αντίγραφο)
  6. Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
  7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)

Επιπλέον:

  • Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
  • Για τους Αλλοδαπούς: Πρωτότυπες άδειες παραμονής και εργασίας και Διαβατήριο
  • Για τους χειριστές Κλάρκ : Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα : 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146

Mail: [email protected]