Δήμος Κατερίνης: Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΠΠΑΠ

1046

Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική    περίοδο 2020 – 2021,  από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2020  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητούν το έντυπο της  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ Δ/ΝΣΗ MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 1ος Παιδικός  Σταθμός Ιάσωνος & Ιερομονάχου 1ospaidikosoppap@gmail.com 2351029107
2 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια 19ης Μαίου 2ospaidikosstoppap@gmail.com 2351033470
3 2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη 19ης Μαίου 1osbrefikosoppap@gmail.com 2351023772
4 3ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος 3ospaidikosoppap@gmail.com 2351023903
5 4ος Παιδικός Σταθμός Κρέσνας 35 4ospaidikosoppap@gmail.com 2351035666
6 5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός – Νήπια Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com 2351036044
7 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Βρέφη Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com 2351036493
8 6ος Παιδικός Σταθμός Ξάνθου 23 6ospaidikosoppap@gmail.com 2351032000
9 Παιδικός Σταθμός  Κορινού Κορινός korpaidikosoppap@gmail.com     2351041065
10 Παιδικός Σταθμός  Λόφου Λόφος lofoupaidikosoppap@gmail.com 2351098396

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                                                                                   ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ