15 Μαίου : Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: ποια η σημασία του θεσμού;

655

Αμέσως μετά τη Γιορτή της Μητέρας, σειρά έχει ο εορτασμός της οικογένειας! Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, που έχει οριστεί να γιορτάζεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση στις 15 Μαΐου από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η ημέρα καθιερώθηκε από το 1993 για να τονίσει το ρόλο και τη σημαντικότητα που η διεθνής κοινότητας αναγνωρίζει στις οικογένειες. Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας είναι να προωθεί την ενημερότητα για ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και να αυξήσει τη γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών ζυμώσεων στις οποίες υπόκεινται οι οικογένειες.

Παρ’ ό,τι οι οικογένειες ανά τον κόσμο έχουν αλλάξει μορφή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όσον αφορά τη δομή τους και ως αποτέλεσμα των παγκόσμιων τάσεων και δημογραφικών αλλαγών, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την οικογένεια ως τη βασική μονάδα της κοινωνίας. Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας γιορτάζεται σε όλες τις χώρες, δείχνοντας τη σημασία που έχει η οικογένεια για τη σύγχρονη κοινωνία των ριζικών μεταβολών.