Σωματείο οικοδομών Κατερίνης: Διευκρινίσεις για την λήψη των 800 ευρώ

519

Την Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις των δικαιούχων οικοδόμων για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι συνάδελφοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://supportemployees.services.gov.gr, εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου, δηλαδή από 11/5/2020 μέχρι 17/5/2020.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800 είναι οι εξής:

  • Να έχουν λάβει το δωρόσημο του Πάσχα 2020 και
  • Να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης των 800 ευρώ καθώς και για την ορθή υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων οι συνάδελφοι οικοδόμοι μπορούν να απευθύνονται στο Σωματείο Οικοδόμων Κατερίνης, στο τηλέφωνο 6977290049.

 

Ο πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

Σίμος Διονυσίδης                                 Δημήτρης Στεφόπουλος