ΠΕ Πιερίας: Συντήρηση οδοστρωμάτων και σήμανσης

484

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:«Ένα ακόμη σημαντικό έργο. στο πλαίσιο του τεχνικού μας προγράμματος, που θα βελτιώσει τις οδικές συνθήκες ασφαλείας και την καθημερινότητα των πολιτών, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας»

Την εργολαβική σύμβαση του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019- 2020» , υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), με χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020, έχει σαν αντικείμενο εργασιών, τη συντήρηση του οδικού δικτύου του νομού, αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει, τη συντήρηση του καταστρώματος και του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου, από καθημερινές φθορές, τον καθαρισμό των παράπλευρων ερεισμάτων, τάφρων, τεχνικών (κάθετων και παράπλευρων), τόσο από βλάστηση όσο και από φερτά υλικά, τη συντήρηση-αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών, τη συντήρηση και  αποκατάσταση κατακόρυφης-οριζόντιας σήμανσης – ασφάλισης και στηθαίων.