Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις: Επιστολή Μπαραλιάκου προς την Υπουργό Πολιτισμού

331

Επιστολή απέστειλα στην Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη μετά από επικοινωνία μου με εκπροσώπους των Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού μας. Με αυτή ζητώ να εξεταστούν, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, οι βέλτιστες λύσεις για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων των Συλλόγων την καλοκαιρινή περίοδο, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων έχουν την πρόθεση να διοργανώσουν τις καθιερωμένες, εδώ και χρόνια, πολιτιστικές τους δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στα νέα υγειονομικά δεδομένα και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.