Δήμος Κατερίνης: Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

1179

Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021, από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/Α

ΣΤΑΘΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ

MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1ος Παιδικός Σταθμός Ιάσωνος & Ιερομονάχου 1ospaidikosoppap@gmail.com

2351029107

2

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια 19ης Μαΐου 2ospaidikosstoppap@gmail.com

2351033470

3

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός -Βρέφη 19ης Μαΐου

1osbrefikosoppap@gmail.com

2351023772

4

3ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος 3ospaidikosoppap@gmail.com

2351023903

5

4ος Παιδικός Σταθμός Κρέσνας 35 4ospaidikosoppap@gmail.com

2351035666

6

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com

2351036044

7

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Βρέφη Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com

2351036493

8

Παιδικός Σταθμός Κορινού Κορινός 6ospaidikosoppap@gmail.com

2351041065

9

Παιδικός Σταθμός Λόφου Λόφος korpaidikosoppap@gmail.com

2351098396

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚ