Από τις 20 Μαΐου ξανανοίγουν οι αιτήσεις για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης

45

Οι ενδιαφερόμενοι για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους από τις 20 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο διατίθεται από τις 28 Απριλίου, προς το παρόν δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Οι νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.

protothema.gr