Λήγει στις 15 ΜΑΪΟΥ 2020 η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

373

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β’ 1645/03-05-2020, ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης <<ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ>>, λήγει στις 15 ΜΑΪΟΥ 2020.

Όσες πληγείσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν μέχρι σήμερα τη σχετική αίτηση, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν έως τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας.