Δήμος Κατερίνης: Αποκατάσταση βλάβης στο αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου

304

Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, καθώς και για την αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού μεριμνά ο Δήμος Κατερίνης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, για την αποκατάσταση βλάβης στο αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ.Μοσχοχωρίου.

«Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε εργασίες απαραίτητες για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων. Άμεσα, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την καλλιέργεια, η υπηρεσία μας αποκατέστησε τη βλάβη, που προκλήθηκε στο αγρόκτημα της συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας. Στον Δήμο Κατερίνης υλοποιούμε εργασίες που βελτιώνουν τις υποδομές στον πρωτογενή τομέα και στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα» τονίζει σε δήλωσή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιωάννης Συμεωνίδης.