Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στον Κορινό

256

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνει πως αύριο Τρίτη 14 Απριλίου 2020 θα προβεί σε αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης σε κεντρικό αγωγό που υδροδοτεί περί τις είκοσι ιδιοκτησίες. Η βλάβη έγινε αντιληπτή την Κυριακή 12 Απριλίου 2020 από υπάλληλο της Υπηρεσίας παρουσία του Πρόεδρου του Κορινού κ. Μορθανάση Ι. με την θέση αυτής να προσδιορίζεται επί της διαχωριστικής νησίδας των δυο ρευμάτων κυκλοφορίας της ΠΑΘΕ (ΧΘ. 443+100).

Επειδή ο αγωγός διέρχεται εγκάρσια της ΠΑΘΕ υπήρξε η σχετική επικοινωνία και αλληλογραφία με την παραχωρησιούχο εταιρεία Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και ελήφθη η έγκριση άδειας για την διέλευση και αποκατάσταση της βλάβης ύδρευσης αύριο Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Σημειώνεται πως από τον εν λόγω αγωγό ύδρευσης υδρεύονται περί τις είκοσι ιδιοκτησίες.

Οι εν λόγω ιδιοκτησίες από αύριο θα αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση σε νερό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους λόγω της διαμορφωμένης κατάστασης απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Μπουσνάκης Αστέριος