Σε τροχιά υλοποίησης η ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου Κατερίνης

289

Κώστας Κουκοδήμος: Με σεβασμό στο περιβάλλον και στους δημότες προχωράμε το βιοκλιματικό σχεδιασμό για ένα «πράσινο δημαρχείο»

«Πράσινο φως» δόθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α./ Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης», συνολικής επιφάνειας 2510 τ.μ., το οποίο θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, θετικά γνωμοδότησε η συγκεκριμένη υπηρεσία για τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ ακολουθεί άμεσα και με ταχείς ρυθμούς, η έγκριση και δημοσιοποίηση του σχετικού Διαγωνισμού από τον Δήμο Κατερίνης.

Η σημαντική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (ποσοστό κατά τουλάχιστον 75% σύμφωνα με τη μελέτη) και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και αντίστοιχα η αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους, αναμένεται να επιτευχθούν από τις προγραμματισμένες «πράσινες» παρεμβάσεις στο δημαρχιακό μέγαρο.

Πέρα όμως από τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την εξοικονόμηση ενέργειας, αναμένεται  και η εξασφάλιση για τους εργαζόμενους και τους πολίτες καλύτερων συνθηκών λειτουργίας των χώρων.

Όπως σημειώνει, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος: «Με γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος των δημοτών εργαζόμαστε μεθοδικά και με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ προχωράμε με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση ενός έργου ουσίας, το οποίο αφορά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό για ένα «πράσινο δημαρχείο» Κατερίνης. Παράλληλα, εξοικονομούμε πόρους με  τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αναλυτικότερα, για την αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου επιλέγονται επεμβάσεις τόσο στο κέλυφός του, όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

 1. Αναβάθμιση του κελύφους με:
 • θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με σύστημα εσωτερικής μόνωσης με κατασκευή εσωτερικής επένδυσης με μεταλλικό σκελετό εντός των οποίων τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 100mm η οποία εσωτερικά φέρει διπλή γυψοσανίδα.
 • θερμομόνωση των οροφών εσωτερικά με ισόπεδη ψευδοροφή από γυψοσανίδες και μονωτικό υλικό πετροβάμβακα 100mm,
 • θερμομόνωση των δαπέδων σε εξωτερικό περιβάλλον με σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 80mm.
 • η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, θερμομονωτικά με χαμηλή θερμοπερατότητα σε συνδυασμό με υαλοπίνακες ενεργειακούς, σημαντικά χαμηλής θερμοπερατότητας.
 • εγκατάσταση κινητών σκιάστρων στην νότια και ανατολική όψη του κτηρίου
 1. Αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με εγκατάσταση:
 • συστήματος ψύξης θέρμανση VRV ή VRF που θα καλύπτει και τις ανάγκες του κτηρίου σε ψύξη και θέρμανση. Εγκατάσταση στο δώμα του κτηρίου εξωτερικών μονάδων κλιματισμού VRV, χαμηλού θορύβου σε συνδυασμό με αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες στους χώρους των γραφείων γραφείων.
 • συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας τουλάχιστον 73% και προκλιματισμό του εισερχόμενου αέρα. Η εγκατάστασή τους θα γίνει σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από την μονάδα εξαερισμού της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου.
 • κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο δώμα του κτηρίου, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες, για τις ανάγκες της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου σε θέρμανση – ψύξη και αερισμό.
 • φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED μειώνοντας δραστικά την καταναλισκόμενη στο κτήριο ηλεκτρική ισχύ.
 • κεντρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του κτηρίου (BMS, KNX κλπ)
 • φωτοβολταϊκών και σύνδεση με net-metering για κάλυψη τμήματος της καταναλισκόμενης ισχύος

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ με Φ.Π.Α., ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους νόμους – διατάξεις που αφορούν τα Δημόσια και Δημοτικά Έργα και αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών.

 • μονωτικά με χαμηλή θερμοπερατότητα σε συνδυασμό με υαλοπίνακες ενεργειακούς, σημαντικά χαμηλής θερμοπερατότητας.
 • εγκατάσταση κινητών σκιάστρων στην νότια και ανατολική όψη του κτηρίου

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ με Φ.Π.Α., ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους νόμους – διατάξεις που αφορούν τα Δημόσια και Δημοτικά Έργα και αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών. 

bty