Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Δίου Ολύμπου για τις ημέρες του Πάσχα

303