Δήμος Πύδνας Κολινδρού: Υπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας για την οργάνωση συστήματος εναλλακτικής διαχειρίσεως συσκευασιών

239

Έχοντας ως ένα από τους βασικούς στόχους του τη βελτίωση του τρόπου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την αύξηση των ποσοτήτων των υλικών αυτών, ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας με την εταιρεία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, για την οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχειρίσεως Συσκευασιών στο δήμο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμβάσεως, η εταιρεία αναλαμβάνει -άνευ ανταλλάγματος- την τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως. Εκεί θα μπορούν οι πολίτες να εναποθέτουν τις πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, λαμβάνοντας ανταποδοτικό αντίτιμο 3 λεπτ.  € για κάθε συσκευασία. Το αντίτιμο αυτό θα αποδίδεται με ειδική απόδειξη την οποία θα χρησιμοποιεί ο πολίτης για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα. Εναλλακτικά, θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεά του αντιστοιχούντος χρηματικού ποσού υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού.

pieria news