Π.Ε. Πιερίας: Εντατικοποίηση των κτηνιατρικών υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα

301

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:¨Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προάσπιση της Δημόσιας υγείας και της υγείας και της ευζωίας των ζώων αλλά και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής κτηνοτροφίας σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία¨

Με γνώμονα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και  ενόψει της περιόδου του Πάσχα, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εντείνει τους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τονίζει, ότι,  θα τηρηθεί η πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι,  η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπό την επίβλεψη των επίσημων κρεοσκόπων κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, οι οποίοι και είναι αρμόδιοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά και σφαγή και οι οποίοι δίνουν σαφείς οδηγίες προς τους εκδοροσφαγείς, για τον κατάλληλο χειρισμό των σφάγιων κατά τη διαδικασία της σφαγής, προκειμένου τα παραγόμενα σφάγια να είναι καθαρά και να μην φέρουν εσωτερικούς και εξωτερικούς ρύπους, αίμα, τρίχες, περιττωματική μόλυνση κ.λ.π..

Οι καταναλωτές, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία, στη σήμανση καταλληλότητας των σφάγιων. Επισημαίνουμε, ότι, τα σφάγια αμνοεριφίων, που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου σφαγής τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε.