Την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων εξασφάλισε ο Δήμος Κατερίνης

308

Τη δυνατότητα να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα και να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα για τον εξοπλισμό με μέσα πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων δίνει η χρηματοδότηση ύψους 433.380,00€ με Φ.Π.Α., που εξασφάλισε ο Δήμος Κατερίνης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είχε προηγηθεί στις 08 Νοεμβρίου 2019, η έγκαιρη υποβολή από τον Δήμο Κατερίνης σχετικού αιτήματος & εμπεριστατωμένου φακέλου, στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς το έργο επικεντρώνεται στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ αναμένεται να καλύψει ελλείψεις  που υφίστανται έως και σήμερα σε επίπεδο εκπόνησης μελετών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας και υλοποίησης των απαιτούμενων σχετικών μέτρων και δράσεων στα σχολεία όλων των βαθμίδων.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε προτεραιότητα στα σχολεία και όπως διαπιστώνει κανείς, η συστηματική δουλειά που γίνεται αρχίζει ήδη να αποδίδει καρπούς. Συντονίζουμε τις ενέργειές μας, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου μας, προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες, να έχουν στη διάθεσή τους ασφαλείς υποδομές» τονίζει σχετικά σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

α)στην εκπόνηση νέων μελετών ή την επικαιροποίηση παλαιών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, για τα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους, αποτελεί η έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία). & β) στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα, μέσω του οποίου ουσιαστικά τα σχολεία εξασφαλίζουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας αναμένεται να υλοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους.

pieria news