“Πάγωμα” δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό

284

Άμεση δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στις ελληνικές επιχειρήσεις, με “πάγωμα” δόσεων δανείων, αναλαμβάνουν οι τράπεζες, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τις εποπτικές αρχές.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει ότι οι τράπεζες προχωρούν σε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν  αναστολή  καταβολής των δόσεων  κεφαλαίου (χρεωλύσια)  που οφείλονται από σήμερα  μέχρι,   τουλάχιστον, την  30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι θα καταβάλλονται κανονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Η πρωτοβουλία των τραπεζών, που έρχεται ως πρώτη “αντανακλαστική” κίνηση στις εκτεταμένες επιπτώσεις που δημιουργεί ο κορονοϊός στην ελληνική Οικονομία, θα συνδυαστεί και με κινήσεις που θα αναλάβουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ήδη η IntrumHellas, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα και η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιούν ένα εξειδικευμένο σχέδιο με σκοπό τη στήριξη και διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19 για τους επόμενους μήνες. Η Intrum Hellas προχωρά, σε συνεννόηση με τους συνεπείς δανειολήπτες, στην παροχή διευκολύνσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία διενεργεί ήδη επικοινωνία με τους δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί, ώστε να ενημερωθεί για τυχόν έκτακτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η μείωση εισοδήματος ή κύκλου εργασιών. Το σχέδιο έχει λάβει την έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς και εξειδικεύει τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αυτών κατηγοριών δανειοληπτών, τους οποίους η εταιρία προτίθεται να διευκολύνει τους επόμενους μήνες.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, οι τράπεζες θα προχωρούσαν άμεσα, μετά το Eurogroup της 16ης Μαρτίου, σε κινήσεις για τη “νοσηλεία” της Οικονομίας, καθώς το ζητούμενο της κυβέρνησης από το τραπεζικό σύστημα είναι ετοιμότητα για “μετάγγιση” ρευστότητας στις επιχειρήσεις και αύξηση των “επεμβάσεων” για την εξυπηρέτηση του χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονταν κινήσεις για “πάγωμα” δόσεων δανείων και ευρύτερες ρυθμίσεις. Παράλληλα, οι έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού, θα ανοίξουν από πλευράς κυβέρνησης, διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς για παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας (ο σχετικός νόμος 4605/2019 λήγει στις 30 Απριλίου).

capital.gr