Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης: Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

324

Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους – επιχειρηματίες της πόλης μας ότι ήδη έχει σταλεί επιστολή μας στον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας κατά την οποία ζητούνται μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα αυτή αναφέρει :

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα πανικού που επικρατεί στον κόσμο και στην αγορά ειδικότερα, αφενός λόγω του Κορωνοϊού αφετέρου λόγω της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στον Έβρο, τα οποία δημιούργησαν μια πολύ κακή ψυχολογία και έλλειψη καταναλωτικής διάθεσης. Τα γεγονότα αυτά που επικρατούν αυτό το χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, έχουν επιφέρει ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα στις εμπορικές επιχειρήσεις ενώ θεωρείται δεδομένο πλέον ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του τους επόμενους μήνες αφού έχουν νεκρώσει όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Κυρίως όμως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κορωνοϊού που έχει τεθεί στη χώρα μας, εύλογα κατά την άποψή μας, όμως απαιτείται και η κήρυξη του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και στην Αγορά.
Πολλοί συνάδελφοί μας πλήττονται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία, βλέποντας τον κύκλο των εργασιών τους να συρρικνώνεται και σε πολλές περιπτώσεις να μηδενίζεται, ως αποτέλεσμα της αναστολής από τους πολίτες πολλών συναλλαγών τους, τις προμήθειες, τις αγορές και τις δραστηριότητες τους. Καθημερινά δε αυξάνονται οι επιχειρηματικοί κλάδοι της οικονομίας που έρχονται πλέον αντιμέτωποι με το φάσμα της οικονομικής καταστροφής.
Σας ζητούμε να δείξετε ετοιμότητα και να λάβετε τολμηρά και ριζοσπαστικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων πριν αυτές αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αφανισμό και το «λουκέτο», λόγω του παγώματος των συναλλαγών που επιβάλλεται από την υφιστάμενη πανδημία.
Συνυπογράφουμε με τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς ότι ορισμένα από τα μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν είναι:
• Επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της Πολιτείας αλλά και όσων κλάδων έχουν θιγεί άμεσα από τον περιορισμό των οικονομικών συναλλαγών και κυρίως των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων.
• Αναστολή στην καταβολή κάθε φόρου και εισφοράς επιχείρησης προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία για τέσσερις μήνες τουλάχιστον.
• Αναστολή στην καταβολή του Φ.Π.Α για τέσσερις μήνες τουλάχιστον.
• Πάγωμα κάθε υφιστάμενης ρύθμισης προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
• Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφορών των εργαζομένων από το κράτος, ώστε να μην έχουμε απολύσεις.
• Παράταση καταβολής οφειλών στη ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών καθώς και πάγωμα αποφάσεων διακοπής ρεύματος ή συνδέσεως για τουλάχιστον τρεις μήνες.
• Θεσμοθέτηση νέας έκτακτης ρύθμισης τουλάχιστον 48 δόσεων για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν το διάστημα της κρίσης.
• Άσκηση πιέσεων προς τις Τράπεζες ώστε κατά το διάστημα της κρίσης να προχωρήσουν σε μέτρα διευκόλυνσης προς τις επιχειρήσεις αλλά και σε νέα δανειακά προϊόντα για την στήριξη της ρευστότητας τους.
• Ακόμη, όλες οι δόσεις για όλα τα τραπεζικά προϊόντα, σε πρώτη φάση, θα μπορούσαν να πάρουν μια τρίμηνη άτοκη περίοδο χάριτος προς διευκόλυνση των καταναλωτών και του φόβου ακυρώσεως των ρυθμίσεών τους και των δανείων τους.
• Παροχή Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας στις επιχειρήσεις που σήμερα την διαθέτουν. Τυχόν καθυστερήσεις στις καταβολές που θα προκύψουν κατά το διάστημα της κρίσης να μην αίρουν των Ενημεροτήτων αυτών.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η πανδημία του Κορονοϊού δεν απειλεί δυστυχώς μόνο την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα απειλεί και την Οικονομία, με πρώτους υποψήφιους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το καθεστώς της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ισχύσει και για την Αγορά και οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν για να μην καταρρεύσουν. Με τις αποφάσεις σας μπορείτε να προλάβετε ένα νέο μεγάλο κύμα λουκέτων που θα γυρίσει την οικονομία και την ανεργία χρόνια πίσω ενώ τα μέτρα πρέπει να είναι ριζοσπαστικά και να ληφθούν έγκαιρα, γιατί αν καθυστερήσουν ίσως να μην αποδώσουν ποτέ.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την επιχειρηματική κοινότητα και αναγνωρίζοντας τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδράμουμε όλοι και με μια κοινή προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση που μας μαστίζει, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν και θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτά τα αιτήματά μας.
Εν αναμονή των ενεργειών σας.