Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης: Αιμοδοσία από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

401