Φυλάκιση για όσους δεν συμμορφώνονται στα μέτρα κατά του κορονοϊού

398

(Γράφει ο Απόστολος Δόκος )

Όπως γνωρίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρώπη ( και όχι μόνο ) είναι αντιμέτωπη με την εξάπλωση του κορονοϊού , ο οποίος έχει επιφέρει τον θάνατο σε αρκετούς ανθρώπους. Για το λόγο αυτό και επειδή υπήρξαν αρκετά κρούσματα και στη χώρα μας, η Ελληνική κυβέρνηση προέβη στην ανακοίνωση μέτρων προστασίας του πληθυσμού με σκοπό να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού .

Ειδικότερα Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 726/2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).
Με την απόφαση προβλέπεται:

Η προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η μη συμμόρφωση στα παραπάνω μέτρα επισείει βαρύτατες ποινές σύμφωνα με το άρθρο 285 Π.Κ.

Έτσι λοιπόν όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

Στην περίπτωση που η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα όταν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου, όπου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Να σημειώσουμε βέβαια ότι αν κάποιος παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται μεν αλλά με πολύ μικρότερες ποινές.

Εν κατακλείδι θα πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι στα μέτρα που ανακοίνωσε η θα ανακοινώσει επιπλέον το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Απόστολος Δημ Δόκος

Δικηγόρος( Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ)

Οικονομολόγος (Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ)