Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου “Ανατολική Ρωμυλία”: Κοινωνικό ιατρείο μαστού

338

Κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας στα παρακάτω τηλέφωνα:

2353023155 & 6939003936 Κα Ματσκίδου Πόπη

Απαραίτητη η προσκόμιση μιας πρόσφατης (τελευταίου έτους) μαστογραφίας.