Ελληνικές πινακίδες μέσω Βουλγαρίας

317

Εμποροι επιλέγουν να περάσουν τα οχήματά τους στη γειτονική χώρα πριν από την εισαγωγή τους στην Ελλάδα.

Χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισήχθησαν στη χώρα αναμένοντας μάταια την έκδοση ελληνικών πινακίδων. Το «έμφραγμα» προκλήθηκε από την αλλαγή του νόμου για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος επιβάλλει νέες προϋποθέσεις στη διαδικασία έκδοσης ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας. Ο πρόσφατος νόμος για την αδειοδότηση και λειτουργία των υδατοδρομίων περιλαμβάνει διάταξη η οποία προβλέπει την υποχρέωση προσκόμισης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών του τελευταίου δελτίου ΚΤΕΟ του οχήματος, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγράφονται στο τιμολόγιο αγοράς τα διανυθέντα χιλιόμετρα του οχήματος τη στιγμή της εισαγωγής του στη χώρα. Η πρόβλεψη αυτή είχε ως στόχο την αποτροπή του φαινομένου των «γυρισμένων» χιλιομέτρων που παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό της χρήσης τους κατά την εισαγωγή τους στη χώρα. Ο νέος νόμος ήρθε μεν να καλύψει το παραπάνω κενό, ξέχασε όμως ο νομοθέτης να προβλέψει τι θα γίνει με τα οχήματα που έχουν εκτελωνιστεί, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη άδεια κυκλοφορίας και ελληνικές πινακίδες. Πρακτικά αυτό που συνέβη είναι ότι ο εκτελωνισμός πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί χωρίς τα αποδεικτικά χιλιομέτρων και ΚΤΕΟ του οχήματος.

Ετσι, χιλιάδες ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενώ έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκτελωνισμού των οχημάτων, δεν μπορούν να εκδώσουν ελληνική άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες γι’ αυτά, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νέα νομοθεσία. Αποτέλεσμα ήταν να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος που επιτρέπει την έκδοση ελληνικών αδειών σε οχήματα που έχουν εκτελωνιστεί πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε πολύς καιρός μέχρι να βρεθεί τρόπος από τους επιτήδειους προκειμένου να παρακάμψουν τη νέα νομοθεσία. Η λύση βρέθηκε μέσω Βουλγαρίας απ’ όπου έμποροι επιλέγουν να περάσουν τα οχήματά τους πριν από την εισαγωγή τους στη χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έτσι αντιμετωπίζεται ο «σκόπελος» των πρόσθετων εγγράφων (ΚΤΕΟ και αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων) που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα κατά την εισαγωγή του σύμφωνα με τον νέο νόμο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τα ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα οχήματα περνούν μέσω Βουλγαρίας αλλάζουν πινακίδες κυκλοφορίας εκεί, περνούν από τα ΚΤΕΟ της Βουλγαρίας και αναγράφουν στα δελτία τεχνικού ελέγχου αλλά και στο τιμολόγιο αγοράς τα διανυθέντα χιλιόμετρα… κατά βούληση. Αποτέλεσμα είναι τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από Ιταλία, Γερμανία ή άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να εισάγονται στην Ελλάδα με πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ από τη Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχει τρόπος επιβεβαίωσης των πραγματικών χιλιομέτρων που έχουν διανύσει. Στελέχη των τελωνείων έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ο λόγος που επιλέγεται αυτή η λύση είναι αρχικώς διότι στη Βουλγαρία οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι και υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης στα αναγραφόμενα χιλιόμετρα, ενώ η «βόλτα» για την εισαγωγή τους μέσω Βουλγαρίας (αλλαγή πινακίδων και ΚΤΕΟ) κοστίζει περίπου 240 ευρώ, κόστος πολύ μικρό σε σχέση με το όφελος που έχει ο έμπορος πουλώντας το όχημα με λιγότερα χιλιόμετρα στο κοντέρ του. Η μεταφορά των οχημάτων πραγματοποιείται με βουλγαρικά φορτηγά, ορισμένα εκ των οποίων είναι και ελληνικών συμφερόντων.

Υπολογίζεται ότι περίπου 30.000 εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα προέρχονται από τη Βουλγαρία, ωστόσο στο ηλεκτρονικό σύστημα αναγράφεται η προηγούμενη χώρα ταξινόμησης και όχι προέλευσης, με αποτέλεσμα να φαίνεται η Ιταλία, για παράδειγμα, ως προηγούμενη χώρα ταξινόμησης και όχι προέλευσης που είναι η Βουλγαρία.

Πηγή: kathimerini.gr