Ψήφος εμπιστοσύνης της ΕΚΤ σε Γ. Στουρνάρα – βέβαιη η επανεκλογή του στην ΤτΕ

195

Ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα και “προάγγελο” της ανανέωσης της θητείας του στην ΤτΕ αποτελεί η ανάληψη καθηκόντων Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο κ. Στουρνάρας θα διαδεχθεί στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank.

Η ανάθεση στον κ. Στουρνάρα των καθηκόντων προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ αναβαθμίζει τον ρόλο του μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών της ΕΕ. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει κρίσιμες αρμοδιότητες στις οποίες περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πηγή: capital.gr