Καπνικός Σταθμός Κατερίνης: Κοινωνικό φαρμακείο

474

Χώρος διαλογής του κοινωνικού φαρμακείου του Καπνικού Σταθμού Κατερίνη

Οι κούτες που παραλαμβάνονται από τους πολίτες ελέγχονται για τυχόν κόκκινα φάρμακα (τα οποία απορρίπτονται) και τοποθετούνται στα 2 πρώτα κουτιά. Έπειτα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας λήξης και του περιεχομένου και τα φάρμακα τοποθετούνται στο κουτί 3.

Τέλος τα φάρμακα καταχωρούνται στο σύστημα του φαρμακείου και τοποθετούνται μέσα στα τελάρα στο χώρο της διανομής τους. Σας περιμένουμε όλους να ενισχύσετε το φαρμακείο φέρνοντας μας ότι φάρμακα δε χρειάζεστε πλέον, γιατί για κάποιον συμπολίτη σας μπορεί να είναι απαραίτητα