Τέλος εκτελωνισμού €15 για αποστολές από Κίνα ακόμα και με αξία μικρότερη των €22

328

Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην παράδοση ενός μεγάλου αριθμού παραγγελιών που προέρχονται από ηλεκτρονικά καταστήματα της Κίνας, ίσως δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται πλέον αντιμέτωποι με το νέο τιμολογιακό κατάλογο των ΕΛΤΑ για αποστολές μικρής αξίας.

Όπως αναφέρει και η κοινότητα του insomnia στο σχετικό θέμα, με ειδική εγκύκλιο των ΕΛΤΑ με ημερομηνία 21.1.2020, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή τέλος εκτελωνισμού στα ταχυδρομικά αντικείμενα «τα οποία φέρουν μηδενική τελωνειακή διασάφηση και προέρχονται κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το κόστος εκτελωνισμού στην περίπτωση αυτή έχει οριστεί στα €15 (€12,10 + Φ.Π.Α) ενώ κάθε αίτηση του καταναλωτή για «επανεξέταση των δασμολοφορολογικών επιβαρύνσεων για την αποστολή του, ορίζεται στα €12 (€9,68 + Φ.Π.Α). Σε περίπτωση που ο καταναλωτής «δικαιωθεί», το ποσό των δασμών ακυρώνεται και γίνεται επιστροφή του τέλους.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, είναι ότι τα παραπάνω ισχύουν και για αποστολές με κόστος μικρότερο των €22 ενώ μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποια επιβολή δασμών ή φόρων για όσα πακέτα είχαν την πράσινη σήμανση «Τελωνειακώς ελεύθερα» εκτός από ένα κόστος €3 που χρεώνονταν ανά περίπτωση. Το τέλος εκτελωνισμού διαμορφώνεται στα €20 αν η αξία του αντικειμένου είναι από €150 έως €500 ενώ από €501 μέχρι €1000, διαμορφώνεται στα €25. Τέλος, για αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των €1000, το τέλος έχει οριστεί στα €50.

Όπως ισχύει μέχρι σήμερα, το τέλος εκτελωνισμού χρεώνεται σε όσα πακέτα επιλεχθούν για δειγματοληπτικό τελωνειακό έλεγχο, με τους ελέγχους να έχουν γίνει πιο αυστηροί τους τελευταίους μήνες όπως αναφέρει και η κοινότητα του insomnia. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι το τέλος αυτό «καλύπτει τα διαχειριστικά κόστη των ΕΛΤΑ για την υλοποίηση της προβλεπόμενης τελεωνειακής διαδικασίας.»