Δήμος Δίου Ολύμπου: Πρόγραμμα αποκομιδής σκουπιδιών

370

Το πρόγραμμα αποκομιδής σκουπιδιών αλλάζει προσωρινά.Η αποκομιδή θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.