Πιερία: Ερώτηση Βελόπουλου για τα δάνεια του Δήμου Δίου Ολύμπου

509

Ερώτηση της “Ελληνικής Λύσης” με αριθμό πρωτοκ.2891/8-1-2020 προς Υπουργό Εσωτερικών με θέμα :”Δανειοδοτήσεις Δήμων (Δήμος Δίου _ Ολύμπου)” καθώς και απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών επί του ερωτήματος με Αριθ. πρωτ.: 7028/29 – 01 – 2020

Συνημμένο Απάντησης https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11191456.pdf

Σύμφωνα με το δήμαρχο Δίου Ολύμπου είναι δάνεια που είχαν παρθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή