Τις διεθνείς αγορές τεστάρουν οι τράπεζες για κεφάλαια έως 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2025

162

Της Νένας Μαλλιάρα

Μετά την πρόσφατη επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση 15ετούς ομολόγου, έφτασε και η στιγμή για τις ελληνικές τράπεζες να τεστάρουν τις αγορές με εκδόσεις ομολόγων TierII. Την αυλαία σηκώνει η Alpha Bank, εκκινώντας μια συνεχή διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες, το ύψος των οποίων υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 16 – 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2025.

Η Alpha Bank απευθύνεται στις αγορές για κεφάλαια TierII της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, από το συνολικό ποσό των 800 εκατ. ευρώ που μπορεί να εκδώσει συνολικά με ομολογιακή έκδοση TierII (το ποσό προκύπτει από το ποσοστό 2% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, μέχρι του οποίου μία τράπεζα μπορεί να εκδώσει ομόλογα της κατηγορίας TierII). Η Τράπεζα ολοκλήρωσε προ δεκαημέρου τις επαφές της με τους διεθνείς επενδυτές με roadshow σε Λονδίνο και  Μιλάνο και teleconference από την Αθήνα με επενδυτές στην Ασία, αποκομίζοντας ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος, ενώ έδωσε εντολή στους αναδόχους  – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές αύριο 4 Φεβρουαρίου, σε Λονδίνο και Παρίσι. Επιπλέον ενδέχεται να υπάρξουν, εκτός από συναντήσεις, και τηλεδιασκέψεις.

Δεδομένης της εξαιρετικής αποδοχής που είχε η ελληνική 15ετία από τους ξένους επενδυτές, το επιτόκιο με το οποίο αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια TierII η Alpha Bank αναμένεται θεαματικά χαμηλότερο από τις δύο ομολογιακές εκδόσεις TierII που έχουν προηγηθεί από  τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε πάρει το “βάπτισμα του πυρός”, ούσα η πρώτη ελληνική τράπεζα, από το 2008, που εξέδωσε πέρυσι ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier ΙΙ. Η Τράπεζα ζητούσε από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ, έλαβε προσφορές για 850 εκατ. και ολοκλήρωσε την έκδοση αντλώντας 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%. Έναν μήνα μετά, τον Ιούλιο, και μόλις 5 ημέρες μετά την αλλαγή κυβέρνησης, η Εθνική Τράπεζα ακολούθησε με έκδοση ομολόγου Tier II. Η Τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,65 δισ. ευρώ. 

Όταν η Alpha Bank ολοκλήρωσε τις επαφές της με τους ξένους επενδυτές ενόψει της δικής της ομολογιακής έκδοσης, η απόδοση του τίτλου Tier II της Εθνικής Τράπεζας διαμορφωνόταν στο 6,20% για τη λήξη του στην 10ετία (2029), και στο 4,60% στην 5ετία (2024). Αντιστοίχως, η απόδοση του Tier II της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφωνόταν στην 5ετία στο 7,11% και στην 10ετία στο 8,24%.

Τα κεφάλαια MREL για προστασία των καταθετών

Η άντληση κεφαλαίων Tier II από τις ελληνικές τράπεζες θα καλύψει τις ανάγκες για τη δημιουργία προληπτικού κεφαλαίου προστασίας των καταθετών, καθώς τα κεφάλαια Tier II θα μπορούν να μετατραπούν από τις τράπεζες σε μετοχές σε περίπτωση bail – in. 

Η υποχρέωση των τραπεζών να σχηματίσουν προληπτικό κεφάλαιοπροστασίας των καταθετών σε περίπτωση bail – in προκύπτει από την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) που βρίσκεται σε συνάρτηση με την Οδηγία 2014/59/EE για τη θέσπιση πλαισίου για την εξυγίανση τραπεζών και επενδυτικών εταιριών  (BRRD). 

Η Οδηγία BRRD που ισχύει από 1/1/2016, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4335/2015 και έθεσε τέλος στην πολιτική της διάσωσης των τραπεζών με δημόσιους πόρους, ελαχιστοποιώντας την έκθεση των φορολογούμενων σε ζημίες. Καθιέρωσε, έτσι, εργαλεία εξυγίανσης με ίδια μέσα, μεταξύ αυτών και την αναδιάρθρωση του παθητικού (bail-in tool), προκειμένου τις ζημίες για την εξυγίανση τραπεζών να επωμίζονται οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες τους. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του παθητικού και για να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL). 

Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Το MREL, δηλαδή, αφορά στοιχεία παθητικού των τραπεζών που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης.Και έτσι, να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των τραπεζών υπό εξυγίανση και να μην τεθούν σε κίνδυνο οι καταθέσεις. 

Πηγή: capital.gr