Απεργία 6 & 7 Φλεβάρη 2020 Σχολικών Καθαριστριών

304

                         

Της εδρεύουσας στην Κατερίνη, οδός Αγίας Λαύρας 24, Δευτεροβάθμιας
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, με την επωνυμία « ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ:

 1. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, νόμιμα εκπροσωπούμενης
 2. Δήμο Κατερίνης, νόμιμα εκπροσωπούμενου
 3. Δήμο Δίου – Ολύμπου, νόμιμα εκπροσωπούμενου
 4. Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, νόμιμα εκπροσωπούμενου
 5. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Κατερίνης, νόμιμα εκπροσωπούμενης
 6. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Κατερίνης, νόμιμα
  εκπροσωπούμενης
 7. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Δίου – Ολύμπου, νόμιμα
  εκπροσωπούμενης
 8. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Δίου – Ολύμπου, νόμιμα
  εκπροσωπούμενης
 9. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Πύδνας – Κολινδρού,
  νόμιμα εκπροσωπούμενης
 10. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Πύδνας – Κολινδρού,
  νόμιμα εκπροσωπούμενης
 11. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, νόμιμα
  εκπροσωπούμενης

Σας γνωστοποιούμε και προαναγγέλλουμε ότι το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Κατερίνης με την Πράξη Νο 20/2020 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση σαρανταοκτάωρης (48ωρης) Απεργίας στους συμβασιούχους στην σχολική καθαριότητα Νομού Πιερίας στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 από ώρας 00:01 μέχρι 23:59, με τα παρακάτω αιτήματα:

 • Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και
  πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μονιμοποίηση όλων των
  εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
 • Αξιοπρεπείς αμοιβές.
 • Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής &
  Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν
  χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με
  αναδρομική ισχύ
 • Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, δεν αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ σήμερα από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητα.
 • Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών,
  Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.
 • Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. με υπογραφή
  Σ.Σ.Ε. και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης της ΟΙΥΕ στη σύμβαση
  της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Η παρούσα κοινοποιείται νόμιμα σε όλους όσους αυτή απευθύνεται προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.