Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για ταχεία ευρυζωνικότητα

141

Eργο 223 εκατ. ευρώ για την επέκταση της υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συντριπτική πλειονότητα των πόρων (196 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ 27 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η επένδυση αυτή θα προσφέρει ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα. Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής, που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Χάρη σε αυτή την επένδυση, οι Ελληνες πολίτες –και ιδίως εκείνοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές– θα επωφεληθούν από αποτελεσματική, σύγχρονη και υπερταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο».

Η υπερταχεία ευρυζωνικότητα, όπως σημειώνει η Κομισιόν, θα συνεισφέρει επίσης στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Θα ωφελήσει τους καταναλωτές, παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τους πολίτες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και τους εργαζομένους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα τηλεεργασίας. Το έργο θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο του 2021.

Η Ελλάδα παραμένει ουραγός πανευρωπαϊκώς στην πρόσβαση του πληθυσμού της στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. στη συνδεσιμότητα. Πρόκειται για μια κατηγορία που εξετάζει τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης σταθερής και κινητής ευρυζωνικότητας, από τις τιμές προσφορών λιανικής και τις διαθέσιμες ταχύτητες έως την ετοιμότητα για το 5G. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση διεκδικεί, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό της επταετίας 2021-7, σημαντική αύξηση στους πόρους συνοχής, με δεδομένη το βαρύ κόστος της κρίσης στην ελληνική οικονομία.

Πηγή: kathimerini.gr