Αλλάζουν εστίαση οι τράπεζες – Τι σηματοδοτεί ο μετασχηματισμός της Eurobank

194

Της Νένας Μαλλιάρα

Την επιτάχυνση των εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα σηματοδοτεί η χθεσινή έγκριση του εταιρικού μετασχηματισμού της Eurobank από τη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Η “διάσπαση” της Τράπεζας σε καλό και κακό κομμάτι, την οποία είχε πρώτη ανακοινώσει η Eurobank τον Νοέμβριο του 2018, ανοίγοντας τον δρόμο για ριζικές τομές στις τράπεζες με στόχο την εξυγίανσή τους, καταδεικνύει ότι πλέον έρχεται στο προσκήνιο η πραγματική δουλειά του τραπεζικού τομέα: το πώς θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη.

Για τις τράπεζες, πλέον, η εστίαση στην “καλή τράπεζα” αποτελεί τον νέο “ελέφαντα στο δωμάτιο”. Η αποκλειστική πολυετής ενασχόληση των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια απορρόφησε κεφάλαια, πόρους και χρόνο που δεσμεύτηκαν αντιπαραγωγικά, αφήνοντας τις ελληνικές τράπεζες πίσω από τις εξελίξεις. Παλεύοντας να εκμηδενίσουν έναν όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων 75 δισ. ευρώ και να γύρουν τη ζυγαριά στο υγιές τους χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, το οποίο είναι αντίστοιχου μεγέθους με το προβληματικό, οι τράπεζες καλούνται εφεξής να επιτύχουν ταυτόχρονα τα εξής: α) να παράξουν κέρδη σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, β) να μειώσουν τα κόστη τους, και γ) να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας τους, στο περιβάλλον ανταγωνισμού που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Και όλα αυτά, με ένα διαρκώς ασφυκτικότερο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο υπαγορεύει ολοένα υψηλότερους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για την θωράκιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ριζικές κινήσεις εξυγίανσης

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Eurobank που εγκρίθηκε χθες από τη γενική συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιείται με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων και τη μεταφορά του σε νέο νομικό πρόσωπο, τη νέα Τράπεζα Eurobank ΑΕ. Το νέο νομικό πρόσωπο θα κατέχει την τραπεζική άδεια, ενώ το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο (η σημερινή Eurobank) θα κατέχει το σύνολο των μετοχών της νέας τράπεζας και θα μετονομαστεί σε Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, με τον διακριτικό τίτλο Eurobank Holding.  Στο σημερινό νομικό πρόσωπο θα εγγραφεί το σύνολο της ζημίας που θα προκύψει από την πώληση της εταιρείας διαχείρισης FPS και τους τίτλους μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo, η οποία θα μεταβιβαστεί στον “Ηρακλή”. Πρόκειται για την τιτλοποίηση που θα κάνει ποδαρικό στο ελληνικό APS, για να ακολουθηθεί από τις μεγάλες τιτλοποιήσεις της Alpha Bank (12 δισ. ευρώ), της Εθνικής Τράπεζας (άνω των 6 δισ. ευρώ) και της Τράπεζας Πειραιώς (6 δισ. ευρώ).

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη που προχώρησε στην απόσχιση τραπεζικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώνοντας την 1η Οκτωβρίου 2019 τη μεταφορά της μονάδας διαχείρισης προβληματικών δανείων, RBU, στην Intrum Hellas, εταιρία που ιδρύθηκε με τη συμμετοχή Intrum και Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 80% – 20% αντίστοιχα.

Η επόμενη απόσχιση δραστηριοτήτων (hive down) θα είναι αυτή της Alpha Bank. Τον Νοέμβριο 2019 η Τράπεζα ανακοίνωσε το σχέδιο μετασχηματισμού της με άξονα την πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έως 12 δισ. ευρώ μέσω τιτλοποίησης. Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί με πώληση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων της Alpha Bank, Cepal, σε επενδυτή και με απόσχιση και εισφορά των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank σε νέα 100% τραπεζική θυγατρική.

Πηγή: capital.gr