Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και Προσυμπτωματικού Ελέγχου ανάμεσα στις προβλέψεις του ν/σ του υπ. Υγείας

164

Του Δημήτρη Γκάτσιου

Με κύρια αιχμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη Δημόσια Υγεία, που υλοποιεί, όπως σχολιάζουν στελέχη, μία βασική προεκλογική δέσμευση για τη θεσμοθέτηση του εθνικού προγράμματος πρόληψης, ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το πρόγραμμα “Σπύρος Δοξιάδης” αφορά στη διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής πρόληψης που συνδέεται άρρηκτα με ένα νέο σύγχρονο υγιεινό τρόπο ζωής. Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση σε ζητήματα πρόληψης και το νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει στο επίπεδο της πρόληψης τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Όπως, για παράδειγμα, τις καρδιοπάθειες, τα νεοπλάσματα, αλλά και το σακχαρώδη διαβήτη και την παιδική παχυσαρκία, στην οποία η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, θα παρέχονται δωρεάν στους πολίτες και περιλαμβάνουν:

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Άσκησης.

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ.

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

-Τo Πρόγραμμα Δράσης κατά του Καπνίσματος, που ήδη εφαρμόζεται.

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, με καθιέρωση μεταξύ άλλων προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων ξεκινώντας από τον καρκίνο του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες άνω των 39 ετών.

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου.

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.

“Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση και μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, εάν ακολουθήσουμε τέσσερις βασικούς κανόνες: την υγιεινή διατροφή, τον έλεγχο του βάρους, την αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ, και τη συστηματική άθληση”, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-Το νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ.

Στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε το νομοσχέδιο με το οποίο εισάγονται ρυθμίσεις για την βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα:

-Δημιουργείται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο, η οποία εισηγείται αναπτυξιακές δράσεις και παρακολουθεί αυτές που ήδη υλοποιούνται.

-Μετεξελίσσονται οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις και τους δίνεται η απαραίτητη ευελιξία ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και να αποτελέσουν πραγματικούς αναπτυξιακούς μοχλούς για τις τοπικές κοινωνίες. 

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα μειώνονται οι κύκλοι ανά έτος, από τρεις σε δύο, και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η σύσταση ενός μόνο κεντρικού 3μελούς συλλογικού οργάνου ανά φορέα, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για απόσπαση, ή μετάταξη. Σε ό,τι αφορά στις επιλογές προϊσταμένων δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή εμπειρία και στην άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, ενώ ενισχύεται και η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την αντικατάσταση των διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων που αφορούν στα πειθαρχικά όργανα, τους πειθαρχικώς προϊσταμένους και την αρμοδιότητά τους προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των πειθαρχικών διατάξεων για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Όσον αφορά στο ΑΣΕΠ, επέρχονται μεταβολές στη λειτουργία των Τμημάτων του, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αποφασίστηκε:

-Η συμμετοχή στη Κυβερνητική Συντονιστική Επιτροπή για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

-Η προεπιλογή προς ακρόαση από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με σεβασμό στην επετηρίδα των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Η επιλογή ως πρόεδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Περικλή Μήτκα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-Η επιλογή του Δημήτρη Βαρουτά, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντιπρόεδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Πηγή: capital.gr