Πρόστιμα για διακοπή κυκλοφορίας σε εθνική οδό

162

Πρόστιμο που μπορεί να φθάσει και το 1 εκατ. ευρώ σε όποιον οδηγό ή εταιρεία αποδειχθεί ότι έφερε ευθύνη για διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Υποδομών. Το ύψος του προστίμου θα εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή σε ζημιά στην υποδομή ενός αυτοκινητόδρομου.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών για τα υδατοδρόμια, που κατατέθηκε στη Βουλή. Οπως προβλέπει, σε περίπτωση που η διακοπή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιονδήποτε συνετέλεσε με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του στη διακοπή αυτή. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών από το περιστατικό, ο υπουργός Υποδομών θα αναθέτει σε επιτροπή διερεύνησης (στην οποία συμμετέχουν δύο στελέχη του υπουργείου Υποδομών και ένα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) την εξακρίβωση των αιτίων και η επιτροπή θα παραδίδει μέσα σε 20 ημέρες το πόρισμά της.

Εφόσον από το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης προκύπτουν πράξεις ή παραλείψεις εταιρειών που έχουν αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του βασικού εθνικού οδικού δικτύου, δημοσίων νομικών προσώπων ή ακόμα και οδηγών («χρηστών της υποδομής»), τότε ο υπουργός έχει το δικαίωμα να τους επιβάλλει πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Εφόσον από το πόρισμα προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, θα κινείται η διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Πηγή: kathimerini.gr