Ανάγκη αλλαγής κουλτούρας για την πρόληψη λοιμώξεων

189

Ελλειψη πόρων, γνώσεων, αλλά και της κατάλληλης κουλτούρας, είναι τα μεγαλύτερα «εμπόδια» στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των επαγγελματιών υγείας. Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούν ότι η πρόληψη των λοιμώξεων δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε εθνικά ούτε τοπικά (σε επίπεδο νοσοκομείου), όπως καταδεικνύει το γεγονός ότι οι δομές για τον έλεγχό τους είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες. Και αυτό όταν στην Ελλάδα περίπου ένας στους δέκα νοσηλευόμενους ασθενείς (9%) προσβάλλεται από νοσοκομειακές λοιμώξεις, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 6%.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Εκβασης Νοσημάτων (CLEO) πραγματοποίησαν πρόσφατα ποιοτική μελέτη με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας (37 γιατροί και νοσηλευτές από τις ΜΕΘ και τις επιτροπές λοιμώξεων) σε τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, με σκοπό να διερευνήσουν τις αντιλήψεις τους για τα εμπόδια στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Οι ερωτηθέντες εκτίμησαν ως βασικό εμπόδιο τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, που οδηγούν σε φόρτο εργασίας και σε παραλείψεις στην εφαρμογή ορθών πρακτικών για την αποφυγή μετάδοσης των λοιμώξεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η έλλειψη χώρων για τη σωστή απομόνωση των ασθενών. Επιπλέον, γιατροί και νοσηλευτές τόνισαν την έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων. Οπως είπαν, συχνά παρατηρείται έλλειμμα γνώσεων, όπως για παράδειγμα επικρατεί η αντίληψη πως η υγιεινή των χεριών είναι μέσο προστασίας του εαυτού τους και όχι των ασθενών.

Οι επαγγελματίες υγείας ανέδειξαν και την κουλτούρα αλλά και την «ιεραρχία» στους χώρους των νοσοκομείων ως εμπόδιο στην αλλαγή των εγκατεστημένων πρακτικών. Οπως ανέφεραν συγκεκριμένα, ποτέ ένας νοσηλευτής δεν θα επεσήμανε σε ένα γιατρό –ή ένας νεότερος σε ένα αρχαιότερο– ότι ακολουθεί λάθος πρακτικές στην υγιεινή των χεριών.

Τέλος, οι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν, αν και δύσκολη, δυνατή μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πρακτικών για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και πρότειναν τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων ως το πρώτο κρίσιμο βήμα για την αλλαγή των πεποιθήσεων, σε συνδυασμό με τη διαπροσωπική επαφή.

Πηγή: kathimerini.gr