Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας

204

 Δράσεις για την ισχυροποίηση και ανάδειξη του τόπου μας.

Επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της βουλευτού, με τη συμμετοχή και του καθηγητή κ. Δ. Αηδόνη και ενημέρωση της Υπουργού κυρίας Ν. Κεραμέως για τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δράσεις του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙΠΑΕ, που εδρεύει στην Κατερίνη, καθώς επίσης τις συνέργειες στη περιοχή μας με την αγορά και τους φορείς.

Αναλυτική συζήτηση για το αντικείμενο σπουδών που είναι άμεσα συνυφασμένο με την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και για τον πολυδιάστατο ρόλο που διαδραματίζει το Τμήμα μας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος, συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις εξωστρέφειας για την ενίσχυση του Τμήματος και του αντικειμένου σπουδών.