Φωτοβολταϊκά δίπλα στην πομόνα

1115

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός της αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς γραφειοκρατία, µετά τη νοµοθετική ρύθµιση για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Σε τρεις άξονες κινείται το ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των Ανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους αγρότες και ταυτόχρονη εκχώρηση των εσόδων από την πώληση ρεύµατος για την κάλυψη της δανειοδότησης κατασκευής των φωτοβολταϊκών.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Κώστα Σκρέκα, που παρουσίασε το πλάνο αυτό το περασµένο Σάββατο κατά την 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Πανελλήνιων Συνδέσµων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) και Αγροτικών Θεµάτων (ΠΣΑΘ), στην Καλαµπάκα, οι τρεις άξονες είναι οι εξής:

α) Η νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία οι αγρότες µπορούν πλέον να πωλούν την τριπλάσια ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν από τα φωτοβολταϊκά σε σύγκριση µε αυτή που καταναλώνουν. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί την µεγάλη τοµή σε σύγκριση µε το παρελθόν κατά τον κ. Σκρέκα, καθώς οι αγρότες µπορούν πλέον να πωλούν στο σύστηµα έως το 75% της ενέργειας που παράγουν, από 25% που ήταν προηγουµένως το συγκεκριµένο όριο. Εποµένως, διαθέτουν το αναγκαίο ποσό για να καλύψουν το δάνειο κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάνελ και ταυτόχρονα έχουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους από την πρώτη ηµέρα εγκατάστασης του πάνελ.

β) Η νοµοθετική ρύθµιση που προστατεύει τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), καθώς περιορίζει στο 1% της ΓΓΥΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα τη δυνατότητα εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ, κλείνοντας τα «παράθυρα» αυθαιρεσίας που υπήρχαν στο νοµικό πλαίσιο. Έτσι,  η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός της αγροτικής εκµετάλλευσης, «δίπλα στην ποµόνα» όπως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, αφού δεν θα υπάρχουν γραφειοκρατικά εµπόδια και οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα έξοδα.

γ)  Η συνεργασία µε εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύµατα για την ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδύσεων, µε χρηµατοδοτικά εργαλεία που παρέχουν εγγυήσεις και δάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Καθοριστικό ρόλο εδώ θα παίξουν τα δάνεια που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αρχικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, µαζί µε εγγυήσεις που θα ανέλθουν στα 450 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας τη οµιλία του, ο κ. Σκρέκας επεσήµανε ακόµα µία φορά την ανάγκη εφαρµογής ενός εθνικού σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων µέσα από την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων και την κατασκευή έξυπνων αρδευτικών συστηµάτων. Είναι άλλωστε ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για να σταµατήσει η υποβάθµιση των εδαφών, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στο Θεσσαλικό κάµπο που κινδυνεύει µε ερηµοποίηση, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής.

Πίνακες, ενστάσεις και μετά υπερδέσμευση

Πρώτα καταστάσεις δικαιούχων, µετά ενστάσεις και τέλος εξέταση για τους επιλαχόντες µαζί µε την υπερδέσµευση. Αυτή είναι η τελευταία ενηµέρωση που έχουν οι σύµβουλοι που διαχειρίζονται τους φακέλους των Σχεδίων Βελτίωσης από τις αρχές αξιολόγησης, η οποία όλα δείχνουν ότι δεν θα προλάβει την έκδοση των πινάκων δικαιούχων από τις Περιφέρειες. Να αναφερθούν εδώ περιπτώσεις αγροτών που µε την υπόσχεση των έξτρα χρηµάτων έσπευσαν να κλείσουν µηχανήµατα εφόσον είχαν σίγουρο το χαρτί της έγκρισης, ώστοσο όπως φαίνεται θα χρειαστεί εκτός απροόπτου να περιµένουν τουλάχιστον µέχρι την άνοιξη, δηλαδή όταν και ολοκληρωθούν οι ενστάσεις για να δουν αν θα είναι δικαιούχοι.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες η αξιολόγηση των φακέλων έχει τελειώσει και στη Θεσσαλία και τώρα µένουν οι διοικητικοί έλεγχοι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να ανακοινωθούν αποτελέσµατα, ενώ µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, αποτελέσµατα εντάξεων είχε εκδόσει µόνο η Αττική.

Ακόµα πάντως και αν µπορέσει να περάσει σύντοµα η υπερδέσµευση στα Σχέδια Βελτίωσης, ένα τεράστιο ζήτηµα που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως είναι ο τρόπος διαµοιρασµού της στις Περιφέρειες. Οι αρχές σε Θεσσαλία, Κ. Μακεδονία και Ν. Μακεδονία ζητούν να µην υπάρξει αναλογικός διπλασιασµός ανά Περιφέρεια, καθώς  έτσι θα έχουν πολλούς επιλαχόντες, ενώ άλλες Περιφέρειες µε µικρότερη αγροτική δραστηριότητα θα έχουν µόνο δικαιούχους.

Εκτιµάται πάντως ότι αρκετοί θα είναι εκείνοι που θα βρεθούν στη λίστα των απορρίψεων κατόπιν λάθους του ΕΦΚΑ µε την ασφαλιστική ενηµερότητα και έτσι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένσταση.

Πηγή