Πιερία: Αγαπάμε το Ακτινίδιο Πιερίας

446

Σας προσκαλούμε στην ανοιχτή ημερίδα που διοργανώνουμε το Σάββατο 18/01/2020 στο Mediterranean Village Hotel με θέμα:”Αγαπάμε το Ακτινίδιο Πιερίας. Συλλέγουμε Στοιχεία, Αναλύουμε Δεδομένα, Σχεδιάζουμε το Μέλλον

Η ημερίδα διοργανώνεται από τους φορείς του ‘We Love Kiwi’, με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία του μεγαλύτερου project ακτινιδίου στην Ελλάδα, ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων και παρουσίαση του μελλοντικού σχεδιασμού για μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανάδειξη του Ακτινιδίου Πιερίας, μέσα από τη σωστή συμβουλευτική και θρέψη.