Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για το επίδομα γέννησης

160

Τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ύψους δύο χιλιάδων ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, καθώς και άλλα ζητήματα μεταξύ των οποίων και ορισμένα τα οποία έχουν σχέση με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από εργοδοτικές εισφορές, προβλέπει νομοσχέδιο που εισάγεται προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή.

Ως προς το επίδομα καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων (νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην ελληνική επικράτεια, με απαιτούμενο χρόνο την δωδεκαετία – έναντι της 5ετίας που ισχύει σήμερα), ο τρόπος καταβολής του (σε δύο ισόποσες δόσεις), και εισοδηματικά κριτήρια (όριο οι 40 χιλιάδες ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Οπως προαναφέρθηκε, με διατάξεις του υπό επεξεργασία και ψήφιση σχεδίου νόμου, επανακαθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από εργοδοτικές εισφορές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2018 προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Παράλληλα, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ -όπως επισημαίνεται στην Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- «υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
 

Πηγή: kathimerini.gr