Πτωτικά οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στην γεωργία – κτηνοτροφία τον Νοέμβριο

154

Πτωτικά κινήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 οι δείκτες των τιμών εισροών και εκροών στον κλάδο της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 2,8% και αντίστοιχη μείωση 0,3% στη σύγκριση των στοιχείων του Νοεμβρίου 2018 με τα αντίστοιχα του Νοεμβρίου 2017.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,8%, τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, οφείλεται στη μείωση κατά 3,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, βιομηχανικά φυτά, λαχανικά και κηπευτικά και πατάτες και σπόροι.

Ο δε Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2018 με τον Νοέμβριο 2017.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, οφείλεται στη μείωση κατά 1,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών καταγράφεται με έτος βάσης το 2015=100,0, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: capital.gr