Νέες εγκύκλιοι για ωράριο και αναρρωτικές στο Δημόσιο

201

Υπενθύμιση του νομοθετικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοτικών υπαλλήλων επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών με την έκδοση τεσσάρων εγκυκλίων που αφορούν την τήρηση του ωραρίου, τις αναρρωτικές άδειες, τη διενέργεια ένορκων διοικητικών ελέγχων και τη λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων.

Ειδικά όσον αφορά την τήρηση του ωραρίου, το υπ. Εσωτερικών δεν αποκλείει τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου από κλιμάκιο της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας. Από την πλευρά του υπουργείου, μάλιστα, ζητούνται στοιχεία έως το τέλος του μήνα μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένης φόρμας για τις άδειες και το ωράριο, προκειμένου να συγκεντρωθούν συνολικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Δημοσίου.

Οπως επισημαίνεται, στόχος του υπουργού, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη λειτουργία και στις διαδικασίες των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Οσον αφορά την 1η εγκύκλιο, περιγράφεται λεπτομερώς η υποχρέωση της τήρησης του ωραρίου από την πλευρά των υπαλλήλων, ενώ προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, προτρέπονται οι υπηρεσίες στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού-ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης.

Η 2η εγκύκλιος αφορά τις αναρρωτικές άδειες καθώς, σύμφωνα με πόρισμα του Σώματος Εθνικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, πολλοί φορείς του Δημοσίου εμφανίζονται να μην τηρούν πλήρως τη νομοθεσία που έχει καθοριστεί.

Η εγκύκλιος «Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ)» αποτελεί ουσιαστικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ένα εγχειρίδιο προς τις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού για τις ΕΔΕ. Με μία ακόμα εγκύκλιο ζητείται η αποστολή στοιχείων για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων το 2019 ώστε να ενημερωθεί σχετικά η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Πηγή: kathimerini.gr